Προπτ, Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις Εξετάσεις του Τμήματος

08-06-21 eperan 0 comment

8/6/2021

Ανακοίνωση

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Τμήματος, οι φοιτητές και φοιτήτριες μας παρακαλούμε να γνωρίζουν τα παρακάτω:

  1. Η εξεταστική Ιουνίου – Ιουλίου 2021 θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά (Πρόγραμμα Εξεταστικής — Ορθή Επανάληψη).
  2. Όλοι οι φοιτητές / φοιτήτριες οφείλουν να έχουν κάνει εγγραφή των μαθημάτων τόσο στη Γραμματεία όσο και στο eclass.
  3. Η εγγραφή στο eclass (με βάση και τα μαθήματα που δηλώνονται στη γραμματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου) πρέπει να γίνεται σε κάθε εξάμηνο. Συνεπώς φοιτητές που είχαν πραγματοποιήσει εγγραφή σε παρελθόν ακαδημαϊκό έτος υποχρεούνται να εγγραφούν ξανά.
  4. Όλοι οι φοιτητές / φοιτήτριες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο eclass  έως και τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, στις 12 το μεσημέρι.
  5. Καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές / φοιτήτριες θα πρέπει να είναι είναι συνδεδεμένοι  και στο MSTeams (κωδικός αναζήτησης 4sfurt0) και στο eclass (στο εκάστοτε μάθημα), προκειμένου να ληφθεί υπόψη η βαθμολογία τους.
  6. Όλοι/όλες οι φοιτητές /φοιτήτριες οφείλουν να παρέχουν στον εξεταστή και στους επιτηρητές τη δυνατότητα ταυτοποίησης των στοιχείων τους και να ανοίγουν κάμερα στην ατομική κλήση του επιτηρητή ή του εξεταστή. Μη ταυτοποίηση επιφέρει μηδενισμό του γραπτού.
  7. Απαγορεύεται ρητά η καταγραφή των εξετάσεων. Το Τμήμα και οι εξεταστές δεν επιτρέπουν τη μερική ή ολική αναπαραγωγή των εξετάσεων – θεμάτων.
  8. Οι βεβαιώσεις συμμετοχής στην εξέταση θα δίνονται ηλεκτρονικά μέσω συγκεκριμένης φόρμας την ώρα της εξέτασης. Μισή ώρα μετά το πέρας της εξέτασης η πλατφόρμα θα κλείνει. Δυνατότητα παροχής βεβαιώσεων θα υπάρχει μόνο μέσω της πλατφόρμας. Αν κάποιος/α φοιτητής/φοιτήτρια ξεχαστεί και δεν ζητήσει να λάβει βεβαίωση την μέρα της εξέτασης, θα πρέπει να απευθυνθεί αποκλειστικά και μόνο στον εξεταστή.
  9. Αν κάποιος φοιτητής / φοιτήτρια έχει καταθέσει στη Γραμματεία δικαιολογητικά για μαθησιακές δυσκολίες, παρακαλούμε να δηλώσει τα στοιχεία του έως και τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, στις 12 το μεσημέρι, στη φόρμα: https://forms.gle/GqTzeCGy3GWph46E8 προκειμένου να του παρασχεθεί επιπλέον χρόνος εξέτασης.
  10. Τέλος, παρακαλούμε οι φοιτητές/φοιτήτριες να ενημερωθούν για τα Προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου να αποφύγουν τη συμμετοχή στην εξέταση μαθημάτων που δεν μπορούν να εξεταστούν.

 

Από το Γραφείο Προέδρου