Προπτ, φροντιστηριακά μαθήματα στα Μαθηματικά ΙΙ

12-06-21 eperan 0 comment

12/6/2021

 

Τα φροντιστηριακά μαθήματα στα Μαθηματικά ΙΙ ξεκινούν τη Δευτέρα 14 Ιουνίου και θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 4:30μμ έως και τις 8:00μμ, μέχρι την εξέταση του μαθήματος.

Τα φροντιστήρια θα πραγματοποιήσει η Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος κα Εύη Μπλόντζου.

Παρακαλούμε να επιλέξετε τη μέρα της εβδομάδας που σας εξυπηρετεί και να μπείτε στο Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amNvJHoejcU36-poJAaOQBjpSdBwfOQ-kYYOOHzWc1W01%40thread.tacv2/1623525275874?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%2237425fe6-f130-4f59-a1b8-bc21b58ab961%22%7d

Σκοπός των φροντιστηριακών μαθημάτων είναι να καλυφθούν οι τυχόν απορίες σας και να προετοιμαστείτε καλύτερα για τις εξετάσεις.

 

Σας ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στην εξεταστική σας!

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής