Προπτ, Oδηγίες εξέτασης του μαθήματος «Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική»

22-06-21 eperan 0 comment

22/6/2021

Oδηγίες εξέτασης του μαθήματος «Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική»

 

 

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος «Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική», θα γίνει προφορικά, στις 20.07.2021.

Η εξέταση θα γίνει μέσω του συστήματος Microsoft Teams με ανοικτές κάμερες καθ’ όλη τη διάρκειά της. Για να μπορούν να συμμετάσχουν στην εξέταση, όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να συνδεθούν στο σύστημα εξέτασης την ώρα ακριβώς που έχει ανακοινωθεί (11.15). Διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή τους.

 

Λόγω του σχετικά μικρού αριθμού των συμμετεχόντων στην εξέταση, είναι εξαιρετικά πιθανό η εξέταση να γίνει σε ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων και να διαρκέσει συνολικά λιγότερο από δύο ώρες.

 

Καλή επιτυχία!