Προπτ, Oδηγίες εξέτασης του μαθήματος «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου»

22-06-21 eperan 0 comment

22/6/2021

Oδηγίες εξέτασης του μαθήματος «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου»

 

 

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου», θα γίνει γραπτώς, στις 05.07.2021. Η εξέταση θα γίνει με ταυτόχρονη χρήση του συστήματος eclass & Microsoft Teams καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Για να μπορούν να συμμετάσχουν στην εξέταση, όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο eclass του μαθήματος εγκαίρως και να έχουν συνδεθεί στο σύστημα εξέτασης την ώρα ακριβώς που έχει ανακοινωθεί (09.00). Διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή τους. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μια (1) ώρα, δηλαδή, μέχρι της 10.00. Στο πλαίσιο της εξέτασης θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε δύο (2) πρακτικές προβλήματα με τη βοήθεια του Αστικού Κώδικα.

 

Καλή επιτυχία!