Προπτ, Θεωρία Παιγνίων, ανακοίνωση για όσους δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην εξέταση

06-07-21 eperan 0 comment

 

6/7/2021

Όσοι δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος “Θεωρία Παιγνίων” εξ αιτίας παρέλευσης της προθεσμίας εγγραφής στο eclass, παρακαλούμε να εγγραφούν στο eclass έως και Παρασκευή 9/7/2021, στις 5:00μμ.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, το πρωί. θα επικοινωνήσει μαζί σας ο καθηγητής. θα επικοινωνήσει μαζί σας ο καθηγητής.