Προπτ, Μακροοικονομική Ι, ανακοίνωση για όσους δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην εξέταση

07-07-21 eperan 0 comment

7/7/2021

Όσοι δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος “Μακροοικονομική Ι” εξ αιτίας παρέλευσης της προθεσμίας εγγραφής στο eclass, παρακαλούμε να εγγραφούν στο eclass έως και Δευτέρα 12/7/2021, στις 5:00μμ.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 13 Ιουλίου 2021, στις 11:00 το πρωί, στο Meeting  του μαθήματος.