Προπτ, Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ακαδ. έτους 2020- 2021

29-07-21 eperan 0 comment

Συνημμένο το Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021: XRH_Sept_2021

Θυμίζουμε στους φοιτητές μας ότι οι εξετάσεις διενεργούνται με ταυτόχρονη χρήση του MSTEAMS (για ταυτοποίηση στοιχείων και επικοινωνία) και eclass (για την εξέταση αυτή καθαυτή).

  • Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να είναι συνδεδεμένοι και στις δύο πλατφόρμες καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης και να ανοίγουν κάμερα στις προσωπικές κλήσεις των επιτηρητών, οποτεδήποτε χρειαστεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
  • Ταυτοποίηση κατά παραγγελία δεν πραγματοποιείται.
  • Η συμμετοχή σας και στο MS TEAMS και στο eclass καταγράφεται από τις εν λόγω πλατφόρμες, συνεπώς μη ταυτόχρονη παρουσία στις δύο πλατφόρμες ή/και άρνηση ταυτοποίησης των στοιχείων σας, δίνει το δικαίωμα στον διδάσκοντα να σας καταχωρήσει μηδενική βαθμολογία.
  • Όλοι οι εξεταζόμενοι φοιτητές οφείλουν να έχουν δηλώσει το μάθημα στο students (στο σύστημα της γραμματείας) αλλά και στο eclass.
  • Ειδικώς για την πλατφόρμα eclass, για λόγους διασφάλισης της ποιότητας και της αξιοπιστίας των εξετάσεων, η εγγραφή στο μάθημα μπορεί να πραγματοποιείται έως και 24 ώρες νωρίτερα από την εξέταση του μαθήματος. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής κανένας φοιτητής δεν θα μπορεί να εγγραφεί στο μάθημα.
  • Εάν χρειάζεστε Βεβαίωση Συμμετοχής στην Εξέταση, θα μπαίνετε στο https://forms.gle/LkBeDBLRGnZVwg2u6 . Την ώρα της εξέτασης θα είναι ανοικτό. Θα μπορείτε να συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και να λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα με τη Βεβαίωση.
  • Εάν δικαιούστε παραπάνω χρόνο εξέτασης σε κάποιο μάθημα (και έχετε καταθέσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά σας στη γραμματεία) παρακαλούμε δηλώστε μας εδώ το ή τα μαθήματα στα οποία επιθυμείτε περισσότερο χρόνο https://forms.gle/i5vippAXyjfnKCqM9. Παρακαλούμε οι δηλώσεις να έχουν πραγματοποιηθεί έως και τις 30/8/2021.
  • Σε περίπτωση αποδεδειγμένου τεχνικού προβλήματος των συστημάτων του Πανεπιστημίου, την ώρα της εξέτασης, οι φοιτητές οφείλουν να παραμείνουν συνδεδεμένοι στο MS TEAMS και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους δοθούν (και διευκρινίσεις) σχετικά με την εξέτασή τους.
  • Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος του φοιτητή, την ώρα της εξέτασης, παρακαλούμε ο φοιτητής να επικοινωνήσει μέσω chat στο MS TEAMS το πρόβλημά του στην κα Περαντωνάκη (IRINI PERANTONAKI) προκειμένου να επιλυθεί άμεσα.
  • Απαγορεύεται ρητά η καταγραφή των εξετάσεων. Το Τμήμα και οι εξεταστές δεν επιτρέπουν τη μερική ή ολική αναπαραγωγή των εξετάσεων – θεμάτων

 

Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι!