Οδηγίες για τις εξετάσεις Αγγλικών Σεπτ 2021

02-09-21 web.xrh 0 comment

Οι ηλεκτρονικές τάξεις που για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι οι ακόλουθες:

Αγγλικά Ι     στο ctombrou. Κωδικός μαθήματος: OEP 419

Αγγλικά ΙΙ    στο ctombrou. Κωδικός μαθήματος: INF 116

Αγγλικά III   στο ctombrou. Κωδικός μαθήματος: ODE421

Αγγλικά IV  στο ctombrou. Κωδικός μαθήματος: INF 118

Αγγλικά V στο pelamor. Κωδικός μαθήματος: SAE 223

Αγγλικά VI στο pelamor. Κωδικός μαθήματος: OEP 420

Αγγλικά VII στο ctombrou. Κωδικός μαθήματος: INF120

Αγγλικά  VIII στο ctombrou. Κωδικός μαθήματος: INF121