Ανακοίνωση: Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση φοιτητών / φοιτητριών (Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022)_Αιτήσεις από 27 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2021

28-09-21 web.xrh 0 comment

Δείτε την ανακοίνωση για τους φοιτητές/τριες με αριθμό μητρώου 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 εδώ: Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση φοιτητών / φοιτητριών (Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022)

Αιτήσεις από 27 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2021

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html