Προπτ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ CFA 2021

06-10-21 eperan 0 comment

Αγαπητοί φοιτητές,

Με δεδομένη την ύπαρξη ορισμένων υποτροφιών προς διάθεση ειδικά για την τρέχουσα περίοδο, το Τμήμα καλεί τους προπτυχιακούς φοιτητές του 4ου έτους σπουδών να υποβάλλουν αίτηση για υποτροφίες CFA.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε πολύ όποιον ενδιαφέρεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για λήψη υποτροφίας, με ταυτόχρονη επισύναψη στην αίτησή του της προβλεπόμενης έκθεσης περίπου 400 λέξεων στην οποία θα εξηγεί γιατί θεωρεί ότι πρέπει να λάβει υποτροφία.

Σας επισημαίνουμε ότι βασική προϋπόθεση είναι η λήψη πτυχίου αρχές του 2022 χωρίς να υπερβείτε την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης.

διαβάστε την αρχική ανακοίνωση:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ CFA 2021