ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

14-10-21 web.xrh 0 comment

Αγαπητοί φοιτητές,

Σύμφωνα με τα πορίσματα και τις συστάσεις της επιστήμης, την οποία υπηρετούμε και προάγουμε, η μόνη ασφαλής μέθοδος για να ζωντανέψουμε και πάλι το Πανεπιστήμιό μας είναι ο εμβολιασμός όλων μας, γεγονός που αποδεικνύεται από το ήδη υψηλό ποσοστό του εμβολιασμού από το εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ΚΥΑ 119847/ΓΔ6/23-9-2021 (ΦΕΚ 4406/Β/2021) κάθε μορφής εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), τα σεμινάρια, τα εργαστήρια, οι πρακτικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά δια ζώσης και οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Εμβολιασμός / Εργαστηριακός έλεγχος

α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

γ) να έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.

  • Πιστοποιητικά / Έγγραφα Ταυτοπροσωπίας

Για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, οι φοιτητές υποχρεούνται να φέρουν σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την τήρηση μιας εκ των παραπάνω προϋποθέσεων, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας όπως φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύονται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα που έχει ορίσει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η επόπτευση των παραπάνω προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιείται σε πρόσφορα σημεία των κτιρίων όπου διεξάγεται το εκπαιδευτικό έργο (π.χ. κεντρικές εισόδους, εισόδους αμφιθεάτρων). Επίσης, κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δύναται να ζητά και ο διδάσκων κάθε μαθήματος την επίδειξη των ανωτέρω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων και εγγράφων ταυτοπροσωπίας.

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και των άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τα παράθυρα των αιθουσών ή των αμφιθεάτρων θα παραμένουν ανοιχτά ώστε να αερίζεται ο χώρος επαρκώς. Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο χώρος θα παραμένει κενός για τουλάχιστον μισή ώρα πριν την επόμενη χρήση του, προκειμένου να αεριστεί επαρκώς.

Οι φοιτητές παρακαλούνται να μην κάνουν χρήση των ανελκυστήρων και να αποφεύγουν τον συνωστισμό και συγχρωτισμό εντός του κτιρίου.

  • Χρήση Μάσκας

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα:

α) σε όλους τους χώρους όπου διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία,

β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πανεπιστημίου και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και

γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους του πανεπιστημίου όπου παρατηρείται συνωστισμός.

  • Αντιμετώπιση Πιθανών Κρουσμάτων COVID-19

Εάν, με την έναρξη των μαθημάτων, κάποιος/α φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα COVID-19, υποχρεούται να απέχει της παρουσίας του στο Πανεπιστήμιο και να ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης πιθανού/επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 του Τμήματός μας, στο email fincovrep@unipi.gr  

Στον κεντρικού ιστότοπο του Πανεπιστημίου έχει αναρτηθεί πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19. Η επιτυχής επιστροφή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, να είναι βιώσιμη και ασφαλής, προϋποθέτει, πάνω απ’ όλα, την υπεύθυνη στάση όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μόνον έτσι θα προστατέψουμε την υγεία μας.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Νικόλαος Κουρογένης

 

 

Δείτε στο αρχείο .pdf την ανακοίνωση – απόφαση Συγκλήτου σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.