Προπτ, Τραπεζική Μικροοικονομική, αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας

21-10-21 eperan 0 comment

21/10/2021

Το μάθημα επιλογής Τραπεζική Μικροοικονομική στο εξής θα πραγματοποιείται :

  • Τρίτη 12.15-14.00 στην αίθουσα 339 (αντί 14.15-16.00 στην ΓΛ21-405)
  • Πέμπτη 12.15-14.00 στην αίθουσα 339 (ως έχει)