Προπτ, Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ανακοίνωση για Παρασκευή 29-10-2021

27-10-21 eperan 0 comment

27/10/2021

Το μάθημα της Παρασκευής 29/10/2021 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωση θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.