Προπτ, Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις, ανακοίνωση

29-10-21 eperan 0 comment

29/10/2021

Το μάθημα επιλογής “Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις” θα διδάσκεται

  • Δευτέρα  8:15-10:00 στην αίθουσα 105 και
  • Παρασκευή 10:15-12:00 στην αίθουσα 105