Προπτ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ επ, ανακοίνωση

08-11-21 eperan 0 comment

8/11/2021

Το μάθημα επιλογής  «επιχειρησιακη πολιτικη ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ επ.» θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη και ώρα 08.15 – 10.00 π.μ. στην αίθουσα ΚΕΚΤ-339 (αντί για Τρίτη 12.15 – 14.00 στην αίθουσα ΓΛ21-205, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα).

Η αλλαγή αυτή θα ισχύσει από τις 8/11/21.

Συνεπώς το μάθημα θα διδάσκεται:

– Τετάρτη 12:15-14:00, αίθουσα 336

– Πέμπτη 08:15-10:00, αίθουσα 339