Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

08-11-21 eperan 0 comment

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

08/11/2021_Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Αιτήσεις από 8 έως 12 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για σίτιση

Υπόδειγμα 1  Υπόδειγμα 2  Υπόδειγμα 3

 

Εφαρμογή για την ηλεκτρονική αίτηση για σίτιση

 https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1) Μόνο οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση έγκριση, ή προσωρινή έγκριση  μπορούν να σιτίζονται δωρεάν στο φοιτητικό εστιατόριο του Πανεπιστημίου με επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας (βεβαίωση σπουδών για πρωτοετείς) και το email με το οποίο ενημερώθηκαν για την κατάσταση της αίτησής τους.

2) Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση οριστικοποιημένο από φοιτητή, θα ενημερωθούν με email για την πορεία της αξιολόγησής της αίτησής τους.

3) Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση επανυποβολή, με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή,πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν τα ορθά δικαιολογητικά και να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν.

4) Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση πρόχειρο, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους έως 12/11/2021 προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν.

5) Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση, καλούνται να υποβάλουν έως 12/11/2021 (αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο https://sitisi.unipi.gr), σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση.