Προπτ, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ακύρωση μαθήματος 2-12-2021

02-12-21 eperan 0 comment

2/12/2021

Το σημερινό μάθημα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών δεν θα πραγματοποιηθεί.

Για την αναπλήρωσή του θα ενημερωθείτε εγκαίρως.