Προκήρυξη υποτροφιών Σλοβενικής κυβέρνησης σε Έλληνες και πολίτες άλλων χωρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών

22-12-21 web.xrh 0 comment

Παρακαλούμε δείτε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση: