Προπτ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2022, Ενημέρωση

10-03-22 eperan 0 comment

Την Παρασκευή 11/3/2022, ώρα 9:30πμ10:30πμ θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση του υπεύθυνου Καθηγητή κου Παναγιώτη Σταϊκούρα με όσους φοιτητές – φοιτήτριες ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την Πρακτική Άσκηση.

Η συνάντηση θα γίνει εξ αποστάσεως, μέσω ms teams, ακολουθώντας το link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeca6413673d84e02ab77c3b5f40392f2%40thread.tacv2/1646908153650?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%2237425fe6-f130-4f59-a1b8-bc21b58ab961%22%7d

Παρακαλούμε όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να είναι συνεπείς και να συνδεθούν σωστά από την αρχή, από την έναρξη της συνάντησης, προκειμένου να αποφύγουμε επαναλήψεις όσων έχουμε ήδη αναφέρει και να προλάβουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Για να έχουμε μια εικόνα πόσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούμε να δηλώσετε εδώ το ενδιαφέρον σας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

 

Πρακτική Άσκηση, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σας