Προπτ, Οικονομική της Πληροφορίας, αλλαγές στις αίθουσες διδασκαλίας

11-03-22 eperan 0 comment

11/3/2022

Καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου, οι διαλέξεις του μαθήματος επιλογής Οικονομική της Πληροφορίας θα πραγματοποιούνται ως εξής:

  • Δευτέρα 08:15-10:00 στην αίθουσα 339 (αντί ΓΛ21-304) και
  • Παρασκευή 08:15-10:00 στην αίθουσα 105 (αντί 339)