Προπτ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2022, Ενημέρωση 23/3/2022

21-03-22 eperan 0 comment

Την Τετάρτη 23/3/2022, ώρα 9:00πμ – 10:00πμ θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση του υπεύθυνου Καθηγητή κου Παναγιώτη Σταϊκούρα με όσους φοιτητές – φοιτήτριες ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την Πρακτική Άσκηση.

Η συνάντηση θα γίνει εξ αποστάσεως, μέσω ms teams, ακολουθώντας το link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeca6413673d84e02ab77c3b5f40392f2%40thread.tacv2/1646908153650?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9c8dee3-558b-483d-b502-d31fa0cb24de%22%2c%22Oid%22%3a%2237425fe6-f130-4f59-a1b8-bc21b58ab961%22%7d

Παρακαλούμε όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συνδεθούν, να είναι συνεπείς προκειμένου να αποφύγουμε επαναλήψεις όσων έχουμε ήδη αναφέρει και να προλάβουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Για να έχουμε εικόνα πόσοι από εσάς ενδιαφέρονται, παρακαλούμε πολύ όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο eclass στο μάθημα της Πρακτικής (https://eclass.unipi.gr/courses/XTD279/) ώστε να τους στέλνουμε όλη τη σχετική πληροφορία.

 

Πρακτική Άσκηση, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σας