Προπτ, Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος, Ενισχυτική Διδασκαλία

21-03-22 eperan 0 comment

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, ότι ο Επ. καθηγητής κ.Βολιώτης θα πραγματοποιήσει μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για το μάθημα Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος, σύμφωνα με το παρακάτω Πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
24/03/2022
12:00-14:00
339
31/03/2022
12;00-14:00
339

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ