Γιώργος Σκιαδόπουλος, Recipient of the 2022 CFA Society Greece Annual Research Award

07-04-22 eperan 0 comment

Γιώργος Σκιαδόπουλος 7 Απριλίου 202, Recipient of the 2022 CFA Society Greece Annual Research Award για το άρθρο του

Positive Stock Information in Out-of-the-Money Option Prices,

Journal of Banking and Finance 2021, 128, Article 106112 (with Gkionis, K., Kostakis, A., and Stilger, P.S. ).

 

Περισσότερες πληροφορίες και δελτίο τύπου στο https://www.cfasociety.org/hellenic/Pages/Research-Award.aspx