Απαλλαγή από την εξέταση Assurance της ICAEW για τους φοιτητές του Τμήματος

15-04-22 web.xrh 0 comment

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής έλαβε και προσφέρει στους φοιτητές του μία ακόμα απαλλαγή από Paper των επαγγελματικών εξετάσεων Λογιστικής του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW).

Συγκεκριμένα, λαμβάνεται επίσης απαλλαγή για το Paper ‘Assurance‘ της επαγγελματικής εξέτασης ICAEW, με βάση την επιτυχημένη εξέταση στο μάθημα επιλογής ‘Ελεγκτική‘.
Με τον τρόπο αυτό, οι απαλλαγές που λαμβάνονται στη βάση της επιτυχημένης εξέτασης μαθημάτων (υποχρεωτικών ή/και επιλογής) του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών από τις εξετάσεις του ICAEW ανέρχονται πλέον σε 7, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων απαλλαγών από τις σχετικές εξετάσεις.

Η λήψη απαλλαγής έχει ήδη συμπεριληφθεί στη σχετική βάση καταχώρισης απαλλαγών (credits for prior learning -CPL database) του ICAEW (https://apps.icaew.com/cpldirectory).