8 απαλλαγές προσφέρονται από το ACCA στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μας

07-06-22 eperan 0 comment

7/6/2022

Δελτίο Τύπου

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής έχει τη χαρά να ενημερώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του ότι έλαβε και τους προσφέρει δύο ακόμα απαλλαγές από ενότητες εξέτασης των επαγγελματικών εξετάσεων Λογιστικής του ACCA.

Συγκεκριμένα, δίδεται επιπλέον απαλλαγή:

  • για την ενότητα Audit and Assurance (AA) της επαγγελματικής εξέτασης ACCA, με βάση την επιτυχημένη εξέταση στο μάθημα επιλογής Ελεγκτική και
  • για την ενότητα Taxation (TX), με βάση την επιτυχημένη εξέταση στο μάθημα επιλογής Φορολογική Λογιστική.

Οι απαλλαγές από τις εξετάσεις ACCA που λαμβάνονται στη βάση της επιτυχημένης εξέτασης υποχρεωτικών ή/και μαθημάτων επιλογής του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ανέρχονται πλέον σε 8 και αφορούν σε απόφοιτους του προγράμματος από 1/1/2023-31/12/2027:

  1. Business and Technology (BT) (προηγούμενη ονομασία module: Accountant in Business)
  2. Financial Accounting (FA)
  3. Management Accounting (MA)
  4. Corporate and Business Law (LW)
  5. Financial Reporting (FR)
  6. Financial Management (FM)
  7. Audit and Assurance (AA)
  8. Taxation (TX)

Ο διεθνής οργανισμός ACCA έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας κοινού σχήματος εξετάσεων με το Ελληνικό Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (ΣΟΕΛ) αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης για τη λήψη της πιστοποίησης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και οι απόφοιτοί μας μπορούν να πάρουν απαλλαγή σε 8 από τα συνολικά 13 modules της εξετάσης του ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) για τη λήψη της επαγγελματικής πιστοποιήσεως Chartered Certified Accountant (ACCA), επί μέγιστου αριθμού 9 απαλλαγών που δύναται να χορηγηθούν.

Η συμμετοχή του Τμήματος στα ACCA accredited programs για την περίοδο  1/1/2023 -31/12/2027  μας καθιστά ιδιαίτερα χαρούμενους αναφορικά με προσπάθειες για εξωστρέφεια του Τμήματός μας, με δεδομένη επιπλέον την συνεργασία του ACCA με το Ελληνικό ΣΟΕΛ, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές μας για διευκόλυνση στο ξεκίνημα μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας!

Η λήψη απαλλαγών έχει ήδη συμπεριληφθεί στη σχετική βάση καταχώρισης απαλλαγών του ACCA (https://www.accaglobal.com/uk/en/help/exemptions-calculator.html).

Ευχαριστούμε την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Σεραΐνα Αναγνωστοπούλου για τον πολύ καλό συντονισμό και υποβολή του φακέλου, όλους τους συμμετέχοντες διδάσκοντες για την επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων τους και τους εκπροσώπους του διεθνούς οργανισμού ACCA που μελέτησαν τον φάκελο υποβολής μας, τον ενέκριναν και επέλεξαν να εμπιστευτούν το πρόγραμμα σπουδών μας και τους αποφοίτους μας!