Φροντιστηριακά μαθήματα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ – Απολογισμός

27-06-22 eperan 0 comment

27/6/2022

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 64 ώρες διδασκαλίας φροντιστηριακού χαρακτήρα στα πλαίσια του μαθήματος “Μαθηματικά ΙΙ” από την υποψήφια διδάκτορα του τμήματος κα Ευμορφία Μπλόντζου.

Τα φροντιστήρια πραγματοποιήθηκαν ως εξής:

1 Δευτέρα, 23 Μάιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 205 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
2 Τρίτη, 24 Μάιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 205 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
3 Τετάρτη, 25 Μάιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 205 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
4 Παρασκευή, 27 Μάιος 2022 12:00-16:00 αίθουσα ΓΛ 304 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
5 Δευτέρα, 30 Μάιος 2022 14:00-18:00 αίθουσα ΓΛ 404 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
6 Τρίτη, 31 Μάιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 205 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
7 Τετάρτη, 1 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 205 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
8 Παρασκευή, 3 Ιούνιος 2022 12:00-16:00 αίθουσα ΓΛ 304 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
9 Δευτέρα, 6 Ιούνιος 2022 14:00-18:00 αίθουσα ΓΛ 404 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
10 Τρίτη, 7 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 205 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
11 Τετάρτη, 8 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 205 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
12 Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2022 12:00-16:00 αίθουσα ΓΛ 304 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
13 Τρίτη, 14 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 205 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
14 Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 205 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
15 Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 205 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
16 Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2022 12:00-16:00 αίθουσα ΓΛ 304 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)