Φροντιστηριακά μαθήματα Οικονομετρίας – Απολογισμός

27-06-22 eperan 0 comment

27/6/2022

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 64 ώρες διδασκαλίας φροντιστηριακού χαρακτήρα στα πλαίσια του μαθήματος “Οικονομετρία” από τον υποψήφιο διδάκτορα του τμήματος κο Γεώργιο Σπαή.

Τα φροντιστήρια πραγματοποιήθηκαν ως εξής:

1 Τρίτη, 24 Μάιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΚΕΚΤ 105
2 Πέμπτη, 26 Μάιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 104 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
3 Παρασκευή, 27 Μάιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 203 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
4 Δευτέρα, 30 Μάιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 204 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
5 Τρίτη, 31 Μάιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 303 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
6 Πέμπτη, 2 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 104 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
7 Παρασκευή, 3 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 203 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
8 Δευτέρα, 6 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 204 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
9 Τρίτη, 7 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 303 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
10 Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 104 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
11 Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 203 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
12 Σάββατο, 11 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 104 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
13 Τρίτη, 14 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 303 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
14 Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 104 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
15 Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 203 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)
16 Σάββατο, 18 Ιούνιος 2022 8:00-12:00 αίθουσα ΓΛ 203 (Γρηγορίου Λαμπράκη και Διστόμου)