Προπτ, Ολοκλήρωση εγγραφής – ταυτοπροσωπία πρωτοετών φοιτητών 2022-2023

21-09-22 eperan 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα Χρηματοοικονομικής& Τραπεζικής Διοικητικής

Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί νεοεισερχόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες,

Σας καλωσορίζουμε και σας γνωστοποιούμε ότι εφόσον ολοκληρώσατε την ηλεκτρονική εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής για τη διαδικασία της ταυτοπροσωπίας.

H υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου/ταχυμεταφοράς.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία υποβάλλονται από 26/09/2022 μέχρι  και 30/09/2022 με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: xrh-secr@unipi.gr (με θέμα: ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΗ):

Απαραίτητα δικαιολογητικά για ηλεκτρονική υποβολή:

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
 2. Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο που να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
 3. Υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται (ως υπόδειγμα 1) αφού πρώτα εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
 4. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/]
 5. Αντίγραφο της αίτησης εγγραφής όπως υπεβλήθη στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ
 • Για τους εισαχθέντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου.

 

B) ΕΝΤΥΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗ μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς

Απαραίτητα δικαιολογητικά για έντυπη υποβολή (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά):

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
 2. Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
 3. Υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται (ως υπόδειγμα 1) με γνήσιο υπογραφής (από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα) ή αφού πρώτα εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
 4. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/]
 5. Αντίγραφο της αίτησης εγγραφής όπως υπεβλήθη στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ
 • Για τους εισαχθέντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου.

τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

 Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γραμματεία Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

(Εγγραφή Πρωτοετή)

Καραολή & Δημητρίου 80, ΤΚ 18534, Πειραιάς

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν δύναται να εφαρμοστούν οι δύο ανωτέρω τρόποι υποβολής, μπορείτε να καταθέσετε τα ανωτέρω δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από εσάς στη Γραμματεία του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, καθημερινά και κατά τις ώρες 10:00 έως 12:00 από τη Δευτέρα 26-09-2022 έως και Παρασκευή 30-09-2022.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανά περίπτωση (Α και Β) αποτελεί η πληρότητά τους.

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΝΗΜΕΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- Υπεύθυνη Δήλωση)

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δύναται να εκδώσει την υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr  (επειδή διαθέτει είτε προσωπικό κωδικό στο taxis.net είτε web banking) θα πρέπει να την συμπληρώσει σύμφωνα με το κείμενο που αναγράφεται στην επισυναπτόμενη στην ανακοίνωση Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- Υπεύθυνη Δήλωση).

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να εκδώσει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr δεδομένου ότι δεν διαθέτει ή δεν μπορεί να αποκτήσει άμεσα προσωπικούς κωδικούς taxisnet ή web banking, θα πρέπει να προβεί στην ακόλουθη διαδικασία :

 1. Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης (Υπόδειγμα 1) και συμπλήρωσή της με τα απαραίτητα στοιχεία
 2. Προσκόμισή της σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή
 3. Αποστολή της στη Γραμματεία του Τμήματος με ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφορών, στην ταχυδρομική διεύθυνση :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς

 

Τέλος, δεν έχει ισχύ η υπεύθυνη δήλωση που εκτυπώνεται από το https://www.gov.gr με προσωπικούς κωδικούς των γονέων του φοιτητή, δεδομένου ότι η ταυτοπροσωπία δεν μπορεί να αφορά παρά μόνο τον ίδιο.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου είναι αναγκαίο να δημιουργήσετε ιδρυματικό λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η δημιουργία του ιδρυματικού λογαριασμού θα είναι εφικτή όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφών όπου και θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου (https://www.unipi.gr/) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

Πιστοποιητικό Σπουδών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ταυτοπροσωπίας και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική γραμματεία https://sis-portal.unipi.gr  για να εκτυπώσετε πιστοποιητικά σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση.

Σίτιση

Μετά την ενεργοποίηση του Ιδρυματικού λογαριασμού μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για δωρεάν σίτιση:

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html

 

Βιβλιοθήκη – Μονάδα Προσβασιμότητας

Σε περίπτωση που ανήκετε σε ομάδα ΑΜΕΑ, και επιθυμείτε να επωφεληθείτε από την υπηρεσία  στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την παροχή εκπαιδευτικού υλικού κ.α., μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με τη Βιβλιοθήκη (τηλ. 2104142039, libaccessibility@unipi.gr ).

 

Γραμματεία Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (xrh-secr@unipi.gr)

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- Υπεύθυνη Δήλωση