Προπτ, Θεωρία Παιγνίων, αλλαγή αίθουσας μόνο για 10/10/2022

06-10-22 eperan 0 comment

6/10/2022

Μόνο για τη Δευτέρα 10/10/2022, η διάλεξη του μαθήματος επιλογής “Θεωρία Παιγνίων” θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 001, αντί της προγραμματισθείσας 339.