Προπτ, Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές, αλλαγή αίθουσας

14-10-22 eperan 0 comment

14/10/2022

Οι διαλέξεις του μαθήματος Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές θα πραγματοποιούνται ως εξής:

  • Δευτέρα 16.15-18.00 ΚΕΚΤ 002 (αντί 001) και
  • Παρασκευή 16.15-18.00 ΚΕΚΤ 105 (ως έχει προγραμματιστεί)