Ύλη και οδηγίες εξέτασης του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών»

08-01-23 eperan 0 comment

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών», η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όλες τις θεματικές που διδάχθηκαν μέσω των διαλέξεων-διαφανειών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο eclass του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για την μελέτη των θεματικών αυτών μπορείτε να βασισθείτε στη συζήτηση που έγινε στο μάθημα, στο προτεινόμενο σύγγραμμα, στα άρθρα και μελέτες που έχουν αναρτηθεί στο e-class, αλλά και σε άλλες πηγές που θα επιλέξετε εσείς.

 

Σε ό,τι αφορά στο προτεινόμενο σύγγραμμα («Χρήμα-Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές», 2η Ελληνική Έκδοση, 2019), εντός ύλης είναι:

  • Οι σελίδες: 32-37, 46-60, 63-80, 170-173, 180-186, 190-207,211-226, 232-249, 253-273, 278-297, 302-327.
  • Επίσης, εντός ύλης είναι η θεματική που αφορά στην ΕΚΤ και στα εργαλεία άσκησης νομισματική πολιτικής (η θεματική αντιστοιχεί στα Κεφάλαια 15-18 του προτεινόμενου συγγράμματος, αλλά, όπως σας έχω επισημάνει, θα βασισθείτε ειδικώς για τη συγκεκριμένη θεματική στις διαλέξεις και τη συζήτηση εντός μαθήματος —οι αντίστοιχες σελίδες από το βιβλίο είναι οι εξής: 332-352, 375-383). Έχω αναρτήσει στο συμπληρωματικό υλικό της ενότητας 9 σχετικό υλικό που μπορεί να σας βοηθήσει.

 

Τέλος, υπενθυμίζω ότι η εξέταση θα γίνει μέσω του συστήματος ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (60 ερωτήσεις), χωρίς αρνητική βαθμολόγηση. Επομένως, πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωση των απαντήσεων.

 

Καλή επιτυχία