Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Ακαδημαϊκού Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

14-02-23 eperan 0 comment

14/2/2023

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

ΨΔΨΟ469Β7Τ-ΦΡΑ_Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών_Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

 

Αιτηση υποψηφ για εκπροσώπηση φοιτητών Συνεύλευση Τμήματος ΧΡΗ