Ανακοίνωση για τις εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου – Μετά τις 11:15

15-02-23 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πειραιάς, 15 Φεβρουαρίου 2023


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες, που δεν είχαν τη δυνατότητα να προσέλθουν λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 μετά τις 11:15 και δήλωσαν την πρόθεσή τους να προσέλθουν για εξέταση στη Γραμματεία του Τμήματός τους, ότι θα εξεταστούν την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 ως ακολούθως:

Τρίτη, 21/2/2023
ΔΕΧΡΗ16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, 7ου εξαμήνου, θα εξεταστεί στις 11:1513:15,
στην αίθουσα Π. αμφ.

ΔΕΧΡΗ033 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι, 4ου εξαμήνου, θα εξεταστεί
στις 13:30 15:30, στην αίθουσα ΚΕΚΤ 103 (εξέταση μόνο για τους επί πτυχίω
φοιτητές)

ΟΚΜΕΑ08 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, επιλογή 8ου εξαμήνου, θα
εξεταστεί στις 09:0011:00, στην αίθουσα ΚΕΚΤ 101 (εξέταση μόνο για τους επί
πτυχίω φοιτητές)

ΟΚΟΙΚ82 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, 8ου εξαμήνου, θα εξεταστεί στις
11:1513:15, στην αίθουσα ΚΕΚΤ 101 (εξέταση μόνο για τους επί πτυχίω
φοιτητές)

ΟΚΕΘΥ08ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, επιλογή 8ου
εξαμήνου, θα εξεταστεί στις 13:3015:30, στην αίθουσα ΚΕΚΤ 101 (εξέταση
μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές)

NA306 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ, 3ου εξαμήνου, θα εξεταστεί στις 11:1513:15,
στην αίθουσα ΚΕΚΤ 102

ΧΡΤΡΑ07 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, 7ου
εξαμήνου, θα εξεταστεί στις 13:3015:30, στην αίθουσα ΚΕΚΤ 104

ΧΡΛΟΓ4101 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
3ου εξαμήνου, θα εξεταστεί στις 11:1513:15, στην αίθουσα ΚΕΚΤ 104


ΣΑΣΤΑ3117 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ι, 7ου εξαμήνου, θα εξεταστεί στις
12:0014:00, στην αίθουσα ΚΕΚΤ 004 (εργ.)

Από το Πανεπιστήμιο