Ανακοίνωση Έναρξης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023

16-02-23 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Πειραιάς, 15 Φεβρουαρίου 2023


ANAKOINΩΣH


Γίνεται γνωστό ότι η ημερομηνία έναρξης μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου
ακαδημαϊκού έτους 202223, μετατίθεται την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023.


Η διδασκαλία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος.


ΔIEYΘYNΣH ΣΠOYΔΩN & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ