Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

07-03-23 web.xrh 0 comment

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση στο αρχείο .pdf που επισυνάπτεται.