Προπτ, Χρηματοοικονομική Τεχνολογία, ανακοίνωση

17-03-23 eperan 0 comment

17/3/2023

Το μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου Χρηματοοικονομική Τεχνολογία στο εξής θα διδάσκεται στο εργαστήριο του Τμήματος, γραφείο 325.

 

ώρες γραφείου κου Αντύπα: Δευτέρα 9:00-10:00, στο εργαστήριο 325.