Προπτ, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, ανακοίνωση

17-03-23 eperan 0 comment

17/3/2023

Τη Δευτέρα 20/3/2023, το μάθημα 8ου εξαμήνου “Διαχείριση Χαρτοφυλακίου” δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω υποχρέωσης του διδάσκοντος.