Πρακτική Άσκηση, επιπλέον προσφερόμενες θέσεις 2023, επείγουσα ανακοίνωση

21-04-23 eperan 0 comment

21/4/2023

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,

Το Τμήμα εξασφάλισε επιπλέον τέσσερεις (4) θέσεις για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου). Ως εκ τούτου, καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ως άνω μάθημα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω του «e-class/Πρακτική Άσκηση» αναρτώντας στο πεδίο «ερωτηματολόγια» τον Μέσο Όρο της βαθμολογίας τους μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2022 και τα μαθήματα που τους απομένουν προς εξέταση τον Σεπτέμβριο του 2023, με βάση τα αποτελέσματα των τριών εξεταστικών περιόδων του 2022. Η επιλογή θα γίνει με βάση την αξιολόγηση των ανωτέρω κριτηρίων (μέσος όρος και οφειλόμενα μαθήματα) και συνεκτιμώντας θετικά την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε προηγούμενα Προγράμματα Πρακτικής Άσκηση του Τμήματος.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν ήδη επιλέξει και παρακολουθούν τρία (3) μαθήματα επιλογής του εαρινού εξαμήνου και επιλεγούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, έχουν τις εξής δυνατότητες:

  • Να αντικαταστήσουν ένα από τα μαθήματα επιλογής που παρακολουθούν με το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. Σε αυτή την περίπτωση, τα μαθήματα επιλογής θα παραμείνουν τρία (3) και ο βαθμός εξέτασής τους θα περιληφθεί στο πτυχίο. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να μας ενημερώσουν ταυτόχρονα με την δήλωση συμμετοχής τους στο «e-class/Πρακτική Άσκηση» στο πεδίο «ερωτηματολόγια» για το εάν επιθυμούν την αντικατάσταση ενός μαθήματος επιλογής με το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, ήτοι, θα πρέπει να δηλώσουν ποιο εκ των μαθημάτων επιλογής που ήδη παρακολουθούν επιθυμούν να αντικατασταθεί από το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.
  • Να μην αντικαταστήσουν κάποιο από τα μαθήματα επιλογής που παρακολουθούν με το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. Σε αυτή την περίπτωση, τα μαθήματα επιλογής θα είναι τέσσερα (4). Ο βαθμός εξέτασης στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης θα περιληφθεί υποχρεωτικά στο πτυχίο. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να μας ενημερώσουν ταυτόχρονα με την δήλωση συμμετοχής τους στο «e-class/Πρακτική Άσκηση» στο πεδίο «ερωτηματολόγια» για το εάν επιθυμούν να προστεθεί στα μαθήματα επιλογής που ήδη παρακολουθούν και το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και ποιο εκ των μαθημάτων επιλογής επιθυμούν να περιληφθεί στο Παράρτημα του πτυχίου.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να υποβληθούν στο «e-class/Πρακτική Άσκηση» το αργότερο μέχρι την Τρίτη 25/4/2023.