Ακαδημαϊκά Σεμινάρια 2022-2023

25-04-23 web.xrh 0 comment

2022-2023
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής 

Σειρά Ακαδημαϊκών Σεμιναρίων στη Χρηματοοικονομική Επιστήμη

Οργανωτές: Μιχαήλ Ανθρωπέλος, Γεώργιος Σκιαδόπουλος

Πληροφορίες: finance-seminars@unipi.gr

2/3/2023 16:15-18:00
Stefanos Delikouras
University of Miami
Estimating Consumption-based Asset Pricing Models: The Overlooked Joint Testing Problem
6/3/2023 16:15-18:00
Youchang Wu
University of Oregon
Private Equity and Gas Emissions: Evidence from Electric Power Plants
6/4/2022 16:15-18:00
Vasia Panousi
Universite de Montreal
Online Financial integration, idiosyncratic risk and growth
27/4/2021 16:15-18:00
 Alexander Wagner
University of Zurich
Revealed Beliefs about Responsible Investing: Evidence from Mutual Fund Managers
15/5/2023 16:15-18:00
Paul Klumpes
Aaalborg University Business School
18/5/2023 16:15-18:00
Emirhan Ilhan
National University of Singapore (NUS)
25/5/2023 16:15-18:00
Ana-Maria Fuertes
Bayes Business School
15/6/2023 16:15-18:00
Fani Kalogirou
Catolica Lisbon Business and Economics