Προπτ, Ανακοίνωση παράτασης δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων

15-05-23 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Τηλέφωνο: 2104142223


Πειραιάς, 1552023


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Γίνεται γνωστό στους φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου ότι, ως καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων των συγγραμμάτων για το τρέχον εαρινό εξάμηνο μέσω της
εφαρμογής «Εύδοξος», έχει ορισθεί η 1852023, ενώ η διανομή τους θα ολοκληρωθεί στις 262023.

Η διανομή των συγγραμμάτων γίνεται στο Πανεπιστήμιο, Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, (2ο υπόγειο), από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, τις ώρες 15.30 έως 18.30.

Η παραλαβή των συγγραμμάτων θα γίνεται από τους φοιτητές με τον κωδικό πρόσβασης (
pin) που έχει αποσταλεί από τον «Εύδοξο» και την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης (διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης).

Στην περίπτωση παραλαβής των συγγραμμάτων από αντιπρόσωπο του φοιτητή, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης εκ μέρους του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Δημόσια Αρχή ή σε ηλεκτρονική μορφή.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ