Πρόγραμμα Επιστημονικής Ελληνογαλλικής Συνεργασίας Hubert Curien

01-06-23 eperan 0 comment

1/6/2023

Πρόγραμμα Επιστημονικής Ελληνογαλλικής Συνεργασίας Hubert Curien, το οποίο στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Τα σχετικά  έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/programma-hubert-curien

 

Έγγραφο δημοσιότητας προγράμματος Hubert Curien-2023_DS

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Hubert Curien-2023

Ανακοίνωση Προγράμματος Hubert Curien_2023