Ύλη και οδηγίες εξέτασης του μαθήματος «Εταιρική Διακυβέρνηση

04-09-23 eperan 0 comment

4/9/2023

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος «Εταιρική Διακυβέρνηση» στο πλαίσιο της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2023, θα γίνει γραπτώς, με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

H ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνει τη διδακτέα ύλη του μαθήματος.

Καλή επιτυχία