Δελτίο Τύπου για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ESA’s)

07-09-23 web.xrh 0 comment

Δελτίο Τύπου

Μνημόνιο Συνεργασίας του Πανεπιστήμιου Πειραιώς και των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ESA’s)

 

 

Μνημόνιο συνεργασίας (MoU), υπεγράφη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη, μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, (Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής) και των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τους για τη δημιουργία  προγραμμάτων συνεργασίας  με επιλεγμένα Πανεπιστήμια, διεθνώς.

Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές αποτελούνται από την Ευρωπαϊκή Αρχή  Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets AuthorityESMA), την Ευρωπαϊκή Αρχή  Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking AuthorityEBA) και έχουν την ευθύνη της μικροπροληπτικής εποπτείας επιμέρους ιδρυμάτων όπως οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες ή τα ταμεία συντάξεων. Ο ιδιαίτερος ρόλος των ESA’s είναι να συμβουλεύουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νομοθετική διαδικασία, να αναπτύσσουν ρυθμιστικά πρότυπα και να συντονίζουν τις εθνικές εποπτικές αρχές. Το έργο τους επικεντρώνεται, κατά κύριο λόγο, στην εναρμόνιση και συνεπή εφαρμογή της χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την διασφάλιση ίσης μεταχείρισης και την αξιολόγηση τυχόν κινδύνων και ευπαθειών του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Σκοπός του μνημονίου είναι, μεταξύ άλλων, η συνεργασία/συμμετοχή των ESA’s στις εκδηλώσεις που διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο πλαίσιο των ημερών καριέρας, η διάδοση και προώθηση κενών θέσεων για πρακτική άσκηση των φοιτητών μας στις ESA’s,    η διεξαγωγή σεμιναρίων εκπαίδευσης, συνεδρίων και ημερίδων και η συνεργασία τους σε επιλεγμένα έργα κοινού ενδιαφέροντος.

Η υπογραφή του συγκεκριμένου μνημονίου συνεργασίας αποτελεί σημαντική επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, αφενός γιατί  επελέγη από τις ESA’s , με βάση αυστηρά κριτήρια που είχαν τεθεί, αφετέρου γιατί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δύο φορέων σε τομείς τεχνογνωσίας, έρευνας και εκπαίδευσης θα έχει θετικά αποτελέσματα τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και για τους φοιτητές μας.