Ιδρυμα Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη, προκήρυξη υποτροφιών

19-09-23 eperan 0 comment

19/9/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2023-2024 του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη για τη χορήγηση έξι υποτροφιών