ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ 2023-2024 (Ταυτοποίηση Πρωτοετών)

27-09-23 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ &

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών  Καραολή & Δημητρίου 80

185 34 Πειραιάς Τηλ. 210 4142000 http://www.unipi.gr 

Πειραιάς, 27 Σεπτεμβρίου 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Αγαπητοί νεοεισερχόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες,

Σας καλωσορίζουμε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και σας γνωστοποιούμε ότι εφόσον ολοκληρώσατε την ηλεκτρονική εγγραφή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) θα πρέπει να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων σας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται υποβάλλονται από 29 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2023  μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής: https://sisapps.unipi.gr/prereg 

χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό υποψηφίου (κωδικός εξετάσεων), το email (που δηλώσατε στην

εφαρμογή  eregister.it.minedu.gov.gr), καθώς και την ημερομηνία γέννησής σας.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταυτοποίηση των στοιχείων σας είναι τα ακόλουθα:

 

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. 1 φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο που να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
  3. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται ως υπόδειγμα 1) *
  4. Φόρμα επικαιροποίησης στοιχείων φοιτητή (παρέχεται online στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Πανεπιστημίου) **
  5. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/]
  6. Αίτηση εγγραφής επιτυχόντων 2023 (αρχείο pdf από την εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://eregister.it.minedu.gov.gr)
  7. Για τους εισαχθέντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, απαιτείται επιπροσθέτως και βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου.
  8. Για τους εισαχθέντες με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, επιπλέον των δικαιολογητικών 1 έως 6 απαιτούνται και τα κάτωθι:

 

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε: i) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε ii) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (με ευκρινή σάρωση/φωτογραφία) μέσω της εφαρμογής https://sisapps.unipi.gr/prereg  

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν έχει γίνει ηλεκτρονική εγγραφή ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο ανωτέρω τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας σας στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις ανά Τμήμα:

 

Γραμματεία Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής: xrh-secr@unipi.gr    

————————————————————————————————————————————————-

*ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

Η Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη με το κείμενο που αναγράφεται στο Υπόδειγμα Μέσω της εφαρμογής έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης:

https://www.gov.gr/ipiresies/politeskaikathemerinoteta/psephiakaeggraphagovgr/ekdoseupeuthunesdeloses (εφόσον διαθέτετε είτε προσωπικό κωδικό στο taxis.net είτε web banking  κάνοντας αντιγραφή του κειμένου της υπεύθυνης δήλωσης στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής).

Στην περίπτωση που δεν μπορεί να εκδοθεί η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr γιατί δεν διαθέτετε ή δεν μπορείτε να αποκτήσετε άμεσα προσωπικούς κωδικούς taxisnet ή web banking, θα πρέπει να προβείτε στην ακόλουθη διαδικασία :

  1. Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης (Υπόδειγμα 1) και συμπλήρωσή της με τα απαραίτητα στοιχεία
  2. Προσκόμισή της σε ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή

Τέλος, δεν έχει ισχύ η υπεύθυνη δήλωση που εκτυπώνεται από το https://www.gov.gr με προσωπικούς κωδικούς των γονέων του φοιτητή, δεδομένου ότι η ταυτοπροσωπία δεν μπορεί να αφορά άλλον παρά μόνο τον ίδιο.

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στη φόρμα επικαιροποίησης στοιχείων, σημειώνετε τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας (αφορά στη διεύθυνση που έχετε στον τόπο προέλευσής σας, συνήθως είναι η διεύθυνση γονέων) και τη διεύθυνση προσωρινής κατοικίας σας, εφόσον είναι διαφορετική της μόνιμης.  

 

Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας