Ανακοίνωση: Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 – Αιτήσεις από 4 Οκτωβρίου 2023 έως 23 Οκτωβρίου 2023

02-10-23 web.xrh 0 comment

Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 – Αιτήσεις από 4 Οκτωβρίου 2023 έως 23 Οκτωβρίου 2023

Ανακοίνωση

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για σίτιση

Εφαρμογή για την ηλεκτρονική αίτηση για σίτιση

Την πλήρη ανακοίνωση θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html