Υποτροφίες CFA 2023, πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

10-10-23 eperan 0 comment

Πειραιάς, 10/10/2023

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (και για τις δύο κατευθύνσεις πλήρους και μερικής φοίτησης) του Τμήματός μας ανήκουν στα πιστοποιημένα προγράμματα που συμμετέχουν στο CFA Institute University Affiliation Program.
Με αυτόν τον τρόπο, το ΠΠΣ αποτελεί το πρώτο ΠΠΣ στην Ελλάδα για το οποίο αναγνωρίζεται ότι ενσωματώνει τουλάχιστον το 70% του CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK) για τις εξετάσεις CFA Level 1 στο πρόγραμμα σπουδών.

Επίσης, το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική αναγνωρίζεται ότι ενσωματώνει τουλάχιστον το 70% του συνολικού CFA Program CBOK στο πρόγραμμα σπουδών, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον κώδικα δεοντολογίας του CFA Institute (Code of Ethics and Standards of Practice) και για το προπτυχιακό και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Συνεπώς, το ΠΠΣ και οι δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ βοηθούν τους φοιτητές σε μελλοντική προετοιμασία τους για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης Chartered Financial Analyst®, η οποία αποτελεί τον επαγγελματικό τίτλο με το υψηλότερο κύρος και αναγνώριση στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλα τα στάδια των ιδιαίτερα απαιτητικών εξετάσεων του CFA Program (Level 1, 2, 3) απαιτούν ιδιαίτερη και χωριστή προετοιμασία προσαρμοσμένη στο ακριβές curriculum της εξέτασης το οποίο δίδεται στους υποψήφιους κάθε χρόνο από το CFA Institute.

Η προετοιμασία αυτή απαιτεί κατ’ ελάχιστο διάστημα 6 μηνών, και λογικά σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα από αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποψήφιοι για την εξέταση αναμένεται να εργάζονται.
Μέσα από τη συμμετοχή του στο CFA Institute University Affiliation Program, το ΠΠΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική και το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική του Τμήματός μας μπορεί να χορηγεί έναν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών για μειωμένη καταβολή εξέταστρων στις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης του CFA Program κάθε χρόνο.

  • Οι υποτροφίες αυτές
    μειώνουν το κόστος εγγραφής στις εξετάσεις CFA Level 1 στα USD 400, συνολικά, συμπεριλαμβανόμενης της πρόσβασης στο eBook curriculum,
  • αντί για το κανονικό κόστος των USD 400 (enrollment fee) συν USD 940-1250 (registration fee, το οποίο εξαρτάται από τη χρονική στιγμή της εγγραφής, και κυμαίνεται μεταξύ των ποσών αυτών, https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/scholarships/student και https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam ).

Το CFA Program προωθεί την ανάδειξη δεξιοτήτων, προτύπων αριστείας και ακεραιότητας για τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, επενδυτικούς συμβούλους και γενικότερα επαγγελματίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από το έτος 2021, οι εξετάσεις CFA Level I πραγματοποιούνται 4 φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο (https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam). Η λήψη της υποτροφίας δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει για εγγραφή στην εξέταση εντός ενός έτους μετά τη λήψη της κατά μέγιστο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που τυπικά περιλαμβάνεται στο email επιβεβαίωσης που αποστέλλεται από το CFA Institute στους φοιτητές στους οποίους έχει απονεμηθεί από το Τμήμα υποτροφία, με την τελική επιβεβαίωση να παρέχεται από το σχετικό email. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιβεβαιώσουν τις καταληκτικές ημερομηνίες εγγραφών ανά εξεταστική περίοδο οι ίδιοι με πολλή προσοχή, ενώ το ακριβές διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει χρήση της υποτροφίας οριστικά επιβεβαιώνεται από το απαντητικό email του CFA Institute για τους φοιτητές στους οποίους έχει αποδοθεί υποτροφία από το Τμήμα.

Η πιστοποίηση CFA αποτελεί την ανώτατη επαγγελματική πιστοποίηση στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Οι εξετάσεις για την επαγγελματική πιστοποίηση πραγματοποιούνται στα αγγλικά πάνω σε κοινά θέματα σε όλο τον κόσμο.

Λιγότεροι από ένας στους πέντε φοιτητές που ξεκινούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα το ολοκληρώνουν επιτυχημένα και τους απονέμεται το CFA charter, το οποίο αποτελεί τον “χρυσό κανόνα” για τους επαγγελματίες χρηματοοικονομικής ανάλυσης και υπηρεσιών.

Με τη συμμετοχή του ΠΠΣ και του ΠΜΣ στο CFA Institute University Affiliation Program υπάρχει μέσα από τη χορήγηση σχετικών υποτροφιών η δυνατότητα να βοηθηθούν επιμελείς πρόσφατοι απόφοιτοι των προγραμμάτων ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις απόκτησης της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA εφόσον το επιθυμούν και δύνανται να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας, χωρίς την ανάγκη να επιβαρυνθούν με το κανονικά ιδιαίτερα υψηλό κόστος εξέτασης που απαιτείται να καταβάλουν οι υποψήφιοι.

Οι εν λόγω υποτροφίες αφορούν μόνο την εξέταση Level 1 και όχι τα επόμενα στάδια των εξετάσεων. Ενδεχόμενη ανάγκη για επανάληψη της εξέτασης Level 1, όπως και οι εξετάσεις για τα επόμενα δύο Levels δεν καλύπτονται από τις εν λόγω υποτροφίες.

Στα πλαίσια του enterprise@bankfin θα γίνει παρουσίαση του CFA Institute University Affiliation Program την Τετάρτη 25/10/2023 και ώρα 16.00 – 18.00.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από στέλεχος της αγοράς που είναι ταυτόχρονα CFA charterholder και μέλος του University Relations Committee της τοπικής οργάνωσης CFA Society Greece και θα παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία στους φοιτητές να ενημερωθούν για το CFA και να εξοικειωθούν με ζητήματα επαγγελματικής πιστοποίησης CFA.

Επίσης το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής σας προσκαλεί σε διαδικτυακό σεμινάριο , μέσω MS Teams, σε θέματα Επιχειρησιακής Ηθικής από τον Διεθνή Φορέα CFA (Chartered Financial Analyst) την Πέμπτη 16/11/2023, στις 6.00μμ. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές μας που θέλουν να διεκδικήσουν υποτροφία CFA από το Τμήμα. Θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΔΩ:
https://forms.gle/F4gFVW8ajFSdcJMF6

Όποιος ενδιαφέρεται να υποβάλλει ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ για το CFA παρακαλούμε πολύ να μας δηλώσει την πρόθεσή του συνοδευομένη από:

1) μια σύντομη έκθεση περίπου 400 λέξεων όπου θα εξηγείτε τους λόγους εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2) αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (σε μορφή που να είναι ευανάγνωστη, π.χ. εξαιρούνται printscreens κτλ, και να αναφέρεται καθαρά ο ΜΟ αποφοίτησης)

3) ημερομηνία παρακολούθησης ethics seminar

Δεχόμαστε Αιτήσεις για υποτροφία CFA του τμήματος έως και την Παρασκευή 17.11.2023 στις 12 το βράδυ στο https://forms.gle/vCdPVjoRQLnKW48J9 .

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των υποτροφιών:

1. οι αιτούντες δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

  • Για αποφοίτους ΠΠΣ, η πρόσκληση υποψηφιοτήτων αφορά σε εισακτέους ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με λήψη πτυχίου Ιούνιο ή Σεπτέμβριο 2023.
  • Για αποφοίτους ΠΜΣ, η πρόσκληση αφορά σε εισακτέους ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου τον Μάρτιο 2023 για το τμήμα πλήρους φοίτησης ή τον Σεπτέμβριο 2023 για αποφοίτους μερικής φοίτησης.
  • Η πρόσκληση επίσης απευθύνεται και σε διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος.

2.η συμμετοχή στο σεμινάριο επενδυτικής ηθικής (ethics seminar) που έχει διοργανώσει το Τμήμα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους

 

Υποτροφίες CFA 2023