7ου Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ- Get Involved- Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

17-10-23 eperan 0 comment

17/10/2023

Ανακοίνωση-7ο Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ- Νομικές Σχολές

7ο Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ για φοιτητές.

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα 15-18 Δεκεμβρίου στους χώρους του Μεγάρου Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (15 Δεκεμβρίου)και του Κτηρίου Τροίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (16-18 Δεκεμβρίου).

Η Get Involved ( https://gettinginvolved.gr/home/ ) αποτελεί μια πρωτοβουλία νέων που ξεκίνησε το 2017 και απευθύνεται μέσα από μία σειρά εγχειρημάτων στο φοιτητικό και νεανικό κοινό. Βασικός στόχος της Get Involved είναι η διάδοση και διεύρυνση της οικονομικής παιδείας με διεπιστημονική προσέγγιση, η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας και της αλληλεπίδρασης των νέων με διαφορετικές ακαδημαϊκές αφετηρίες, ενώ στον πυρήνα της βρίσκεται η βιωματική εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, μέσα από τις δράσεις μας επιδιώκεται η ανάδειξη των σύγχρονων οικονομικών ζητημάτων, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των απόψεων και των ιδεών του συνόλου των stakeholders (Θεσμοί, Πανεπιστήμιο, Αγορά).

Η σημαντικότερη δράση της Get Involved είναι το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο. Πρόκειται για το μοναδικό Συνέδριο σε  Ευρωπαϊκό Επίπεδο που εκπαιδεύει φοιτητές κάθε βαθμίδας στα σύγχρονα οικονομικά ζητήματα της Ζώνης του Ευρώ. Αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες διεπιστημονικές φοιτητικές δράσεις σε εθνικό επίπεδο, καθώς φοιτητές από διαφορετικά ακαδημαϊκά υπόβαθρα αποκτούν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες, μέσω βιωματικής εκπαίδευσης και συνεργασίας.