Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 – Αιτήσεις από 24 Οκτωβρίου 2023 έως 26 Οκτωβρίου 2023

24-10-23 web.xrh 0 comment

Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Αιτήσεις από 24 Οκτωβρίου 2023 έως 26 Οκτωβρίου 2023

Την πλήρη ανακοίνωση θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html