Δηλώσεις μαθημάτων – Σημείωση

03-11-23 eperan 0 comment

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 6/11/2023 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, συνεπώς:

Α) Όσοι δεν έχετε υποβάλλει ακόμα δήλωση, παρακαλούμε να προβείτε στη δήλωση μαθημάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Β) Όσοι έχετε αφήσει τις δηλώσεις σας στην πρόχειρη μορφή, παρακαλούμε να κάνετε οριστική υποβολή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Γ) Όσοι έχετε υποβάλλει επιτυχώς τη δήλωσή σας, αγνοείστε το παρόν μήνυμα.